سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
39759
مسئولين 01اساتيد دانشكده01 01بدانيم روزنام01
پورتال01 چارت01 فرم01

 ورود به پورتال دانشجويي   سرور1 ،سرور2 ،سرور3

 دوره‌هاي آموزشي زبان انگليسي وابسته به شبكه دانشگاههاي استان خراسان رضوي

 دانشجویان محترم دانشكده حقوق جهت دریافت جداول و فرمهای امتیاز بندی دانشجویان نمونه (علمی ،فرهنگی وپژوهشی) وآگاهی ازشرایط آن به دفترریاست دانشکده مراجعه فرمایید.

 عرض تسليت به جناب آقاي دكتر غفوري مدير محترم پژوهشي دانشكده حقوق

 عرض تسليت به خانم دكتر پسنديده استاد محترم دانشكده حقوق