یکشنبه, 07 خرداد 1396

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
42564
مسئولين 01اساتيد دانشكده01 01بدانيم روزنام01
پورتال01 چارت01 فرم01

 ورود به پورتال دانشجويي   سرور1 ،سرور2 ،سرور3

 دوره‌هاي آموزشي زبان انگليسي وابسته به شبكه دانشگاههاي استان خراسان رضوي

 دانشجویان محترم دانشكده حقوق جهت دریافت جداول و فرمهای امتیاز بندی دانشجویان نمونه (علمی ،فرهنگی وپژوهشی) وآگاهی ازشرایط آن به دفترریاست دانشکده مراجعه فرمایید.

 طبق اساسنامه كتابخانه كتابي را كه از كتابخانه امانت گرفته ايد در صورت تاخير بيش از 60 روز ،هر چه سريعتر به كتابخانه عودت دهيد.در غيراينصورت كارت ورود به جلسه امتحان شما دانشجوي گرامي مسدود ميگردد.