یکشنبه, 03 تیر 1397

ما 43 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
72880

 

نكات مهم ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري

1.  اخذ درس وصاياي حضرت امام خميني (ره) براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي  كه در مقطع قبلي اين درس را نگذرانده اند الزامي است.

2.  كليه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1395 وبعد از آن كه در مقطع كارشناسي عينا درسي تحت عنوان روش تحقيق را نگذرانيده اند واين درس عينا تحت همين عنوان جزو برنامه مصوب دوره كارشناسي ارشد آنان نميباشد ملزم به اخذ وگذراندن درس مذكور ميباشند.

3.  حداكثر واحد انتخابي هرنيمسال تحصيلي دانشجويان دوره دكتري 10واحد ميباشد.

4.  گذراندن دروس جبراني روش تحقيق ،مقاله ورساله نويسي (2 واحد )وزبان تخصصي پيشرفته (2واحد) براي همه دانشجويان دكتري تخصصي الزامي است.

5.  انتخاب واحد رساله دانشجويان دكتري تخصصي تنها در صورت قبولي در آزمون جامع وتصويب قطعي پروپوزال امكان پذير است.

6.  دانشجويان دوره دكتري تخصصي براي انتخاب واحد رساله ودانشجويان دوره كارشناسي ارشد براي انتخاب واحد پايان نامه ،حداكثر تا يك هفته پس از اتمام حذف واضافه وتنها در صورت پرداخت نقدي كل شهريه ثابت ومتغيير ودر صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فرصت دارند.

7.  آخرين مهلت دفاع در نيمسال اول 30 دي ماه ودر نيمسال دوم 31 شهريور ميباشند.