یکشنبه, 06 اسفند 1396

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
60457

فرهنگ و تمدن اسلام

فرهنگ و تمدن اسلام مجموعه باورها و ارزشهای اسلامی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادها‌ی اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفتند. فرهنگ اسلام توانست در طول چند قرن تمدنی عظیم و بی نظیر را در منطقه وسیعی از جهان به وجود آورد. مسلمانان از نیمه دوم قرن دوم هجری تا اواسط قرن هشتم(در حدود شش قرن) رهبری علمی جهان را در دست داشتند.

 

rezajan

 

ali01