دوشنبه, 27 آذر 1396

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
52322

 

رزومه

 

نام ونام خانوادگي

عنوان پست

zahedian

دكترمجتبي زاهديان

رياست دانشكده 

javanshiri

دكتر احمد جوانشيري

معاونت دانشكده

ghafoori

دكترعليرضا غفوري

مدير پژوهشي

melkizade

دكتر اميرحسين ملكي زاده

مديرگروه حقوق

 saidijavadi

دكترحميدسعيدي جوادي

مديرگروه علوم سياسي

roshan zamir

دكتر محمود روشن ضمير

مديرگروه زبان انگليسي

 jafarisadi

دكتر سعدي جعفري

مديرگروه زبان فرانسه

 اقاي موحدي

روحاني علي موحدي راد

مدير دفترفرهنگ اسلامي

khodadadi.aspx

آقاي احمد علي سيد خدادادي

رئيس اداره آموزش

mrjafari

آقاي حسين جعفري

مدير امورعمومي