دوشنبه, 01 آبان 1396

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
49494

 

نمونه فرمهاي دكتري

 

 دانلود
آيين نامه نحوه نگارش وتدوين پايان نامه
download-icon-thumb9496126
فرم ارزيابي دفاع از رساله دكتراي تخصصي download-icon-thumb9496126
فرم ارزيابي مديريت پژوهش رساله دكتراي تخصصي download-icon-thumb9496126
فرم دفاع به موقع از رساله دكتراي تخصصي download-icon-thumb9496126
فرم گزارش پیشرفت کار شش ماهه download-icon-thumb9496126
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه download-icon-thumb9496126
صورتجلسه دفاع رساله دكتري
download-icon-thumb9496126
فرم انصراف از ارائه مقاله download-icon-thumb9496126
حق الزحمه
download-icon-thumb9496126
فرم شماره 7
download-icon-thumb9496126
فرم ب
download-icon-thumb9496126